sobota, 30 maja 2015

Cierń pożegnania

Serce pęknięte
W zupełnej rozterce,
Oczy zatroskane,
Nie ukryja spowitej w smutku
Bolesnej rany,
Co  z bólem rozstania,
W sercu nosi cierń pożegnania.